Zgodność danych w kwestionariuszu osobowym podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu.

Możemy zaobserwować, że każdego roku stale powiększająca się ilość ludzi chce dostać się do policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie warunki trzeba spełniać, by pracować w policji. Jak naprawdę wygląda proces rekrutacji do policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku musi wyznaczyć terminy rekrutacji, oraz określić konkretnie minimalną liczbę ludzi, których zamierza się przyjąć do wspomnianej służby. Wymagane dokumenty. Kandydat musi na początek złożyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby w policji. Konieczny jest też dokładnie uzupełniony kwestionariusz osobowy. Nie możemy też zapomnieć o wypisaniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie policja ma znacznie większą wagę niż niektórym się wydaje. Osoba, która nie przyniesie tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Konieczne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, gdy pretendent do służby w policji byłby objęty wojskową ewidencją. Jak istotne znaczenie posiada ocena dokumentów? Jeżeli dany kandydat odda już dokumenty do policji, konkretna komórka org. która zajmuje się sprawą doboru kandydatów do pracy w policji przydzieli tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by zaznaczyć, że wiarygodność danych znajdujących się w kwestionariuszu będzie podlegała dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych policji kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Co więcej należy mieć świadomość, iż dostarczenie przez danego kandydata niepełnych danych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia się całego postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast ukrywanie prawdy, lub wpisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest podstawą do zrezygnowania z prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w placówkach Policji Powinno się wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami wyboru określony kandydat do służby uzyska dokładne informacje o terminie, w którym przeprowadzane będą kolejne etapy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich na pewno zaliczyć test sprawności do policji, rekrutacja do policji. W dodatku należy posiadać świadomość, iż konkretny kandydat powinien bezwarunkowo zjawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Następnie kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia będzie poddany dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż test sprawności fizycznej będzie polegać na wykonaniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w ustalonym wcześniej czasie. Później wszystkie wyniki przeliczane będą na odpowiedni system punktowy. Dodatkowo wspomniany test sprawnościowy będzie zaliczany, kiedy konkretny kandydat uzyska wyznaczony czas do zaliczenia, który to wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *